قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان کهنوج

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کهنوج

جمعه

1400/09/12 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا درجه یک۴۴نفر(مشترک با کاوه
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

20 صندلی خالی

1,210,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کهنوج

جمعه

1400/09/12 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

16 صندلی خالی

1,210,000 ریال

      تاریخ حرکت