قیمت بلیط اتوبوس سلطان آباد ترکمانچای

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> ترکمانچای

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

19 صندلی خالی

1,250,000 ریال

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> ترکمانچای

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,450,000 ریال

      تاریخ حرکت