قیمت بلیط اتوبوس سلطان آباد ترکمانچای

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> ترکمانچای

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

11 صندلی خالی

1,250,000 ریال

جهان مهرگلستان(رویال سفرایرانیان)

سلطان آباد (تهران ) -> ترکمانچای

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 23:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت