بلیط اتوبوس سنقر تهران

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-پایانه آزادی

15 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-کلانتری کرج-پایانه آزادی

20 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:15

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-پایانه آزادی

19 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت