قیمت بلیط اتوبوس سنقر تهران

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:15

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت