بلیط اتوبوس صومعه سرا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال صومعه سرا

ترمینال پایانه صومعه سرا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه صومعه سرا01344325713 - 01344324514-
آریا سفر صومعه سرا (تعاونی 11)0134432451401344324514