قیمت بلیط اتوبوس صومعه سرا تهران

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا VIPتخت شو۲۵نفره

1 صندلی خالی

1,150,000 ریال

شرکت آریا سفر صومعه سرا -تعاونی11

صومعه سرا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا VIPتخت شو۲۵نفره

7 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت