قیمت بلیط اتوبوس طبس تهران

شماره 12 گیتی نورد طبس

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا VIP مجهز به شارژراختصاصی
مجهز به شارژر اختصاصي

20 صندلی خالی

2,030,000 ریال

1,827,000 ریال
شرکت آرادسیرامید طبس نماینده آریا سفرآسیا

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/09/13 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا VIP

3 صندلی خالی

2,030,000 ریال

1,827,000 ریال

      تاریخ حرکت