قیمت بلیط اتوبوس طبس تهران

شماره 12 گیتی نورد طبس

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا VIP مجهز به شارژراختصاصی
جهت هماهنگی 09137080068

21 صندلی خالی

2,640,000 ریال

2,376,000 ریال
شرکت آرادسیرامید طبس نماینده آریا سفرآسیا

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا VIP مجهز به شارژر اختصاصی

16 صندلی خالی

2,640,000 ریال

2,376,000 ریال

      تاریخ حرکت