قیمت بلیط اتوبوس تبریز چالوس

گیلان تبار

تبریز -> چالوس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

18 صندلی خالی

2,385,000 ریال

سپهر آسیا

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

14 صندلی خالی

2,385,000 ریال

      تاریخ حرکت