قیمت بلیط اتوبوس تبریز چالوس

گیلان تبار تبریز

تبریز -> چالوس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

25 صندلی خالی

1,835,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 16:00

اتوکار: Benz O500 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

25 صندلی خالی

1,835,000 ریال

      تاریخ حرکت