قیمت بلیط اتوبوس تبریز لنگرود

گیلان تبار

تبریز -> چالوس

شهرهای بین راهی

لنگرود

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر34791122-041

0 صندلی خالی

1,910,000 ریال

سپهر آسيا

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

لنگرود

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 16:00

اتوکار: Benz O500 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

2 صندلی خالی

1,910,000 ریال

سپهر آسيا

تبریز -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

10 صندلی خالی

1,910,000 ریال

      تاریخ حرکت