قیمت بلیط اتوبوس تبریز میانه

تعاوني 9 راه پيما پارسيان

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 10:35

اتوکار: Benz C457 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ارتباط با مدیرشرکت /////09143112571

13 صندلی خالی

325,000 ریال

تعاوني 9 راه پيما پارسيان

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، ارتباط با مدیر شرکت /////09143112571

0 صندلی خالی

520,000 ریال

تعاوني 9 راه پيما پارسيان

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 16:00

اتوکار: Benz C457 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ارتباط با مدیریت شرکت /////09143112571

7 صندلی خالی

325,000 ریال

      تاریخ حرکت