قیمت بلیط اتوبوس تبریز سقز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

24 صندلی خالی

345,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 14:15

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

345,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

345,000 ریال

      تاریخ حرکت