قیمت بلیط اتوبوس تبریز تهران

سیروسفر ایران

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، ترمینال آزادی

0 صندلی خالی

1,680,000 ریال

تعاونی 12 گیتی نورد

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو، 04134793324

3 صندلی خالی

1,680,000 ریال

تعاونی 8 لوان نور

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1401/09/05 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، توضیح اینکه تهران ازادی خزانه سراه افسریه میباشدشکایات 09147757487پورحسینی

19 صندلی خالی

1,680,000 ریال

      تاریخ حرکت