بلیط اتوبوس تفت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تفت

ترمینال پایانه تفت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه تفت03532633175 - 03532633176