بلیط اتوبوس تخت سلیمان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تخت سلیمان

ترمینال پایانه تخت سلیمان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه تخت سلیمان04432368636 - 04432358318