بلیط اتوبوس طارم و شماره شرکت های مسافربری ترمینال طارم

پایانه (ترمینال) طارم

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه طارم02432822213 - 0243282299902432824244
09127407692
شکوفه های زیتون طارم0243282299902432824244
09127407692