بلیط اتوبوس تهران و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تهرانترمینال پایانه غرب آزادی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
میهن نور آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 402144630005 - 0214465465102144630007
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 602144662993 -- 02144644438
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 502144669287 -- 0214466011602144690835
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 902144660147 -- 0214466289402144691395
09126798960
پیک صبا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 170214464604902144631258
جهان گشت مهر ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 160214465987802144631256
ایران پیما ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 102144659532-3 - 02144663954-502144634041
عدل ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 702144662927 -- 02144662910 -- 02144644599 -- 0214467063102144670629
لوان نور ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 802144647357 -- 0214466322102144663221
آسوده سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144668233
پارسیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 140214466285302144640877
09126468398
آرتا سبلان ترمینال پایانه غرب تهران02144665550-302144665550
سفر گستر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران0214469612202144675369
عصر ایران ترمینال پایانه غرب تهران02144657444 -- 0214466285902144670107
ماهان سفر ایرانیان - اعتماد سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144665051-302144665052
09122499601
سیر و سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144690501 -- 0214466286602144670685
ایران پیمان ترمینال پایانه غرب آزادی تهران02144662744-502144666389
سفر طلایی ترمینال پایانه غرب آزادی تهران02144660091
رویال سفر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران02144663075-0214466318902144663189
09125963743
تعاونی 15 ترمینال غرب تهران - ترابر بی تا02144672006-8 - 02144662947 - 0214466201502144670650
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه غرب تهران02144659543 - 02144663893 - 0214466389402144630410
ایران پیام نو ترمینال پایانه غرب تهران02144669001-402144668985
آسیا سفر ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1302144673650 - 0214466204902144671803
سیما سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144645632
گیتی پیما ایران ترمینال پایانه غرب تهران02144664994 - 0214463200702144632009
آذر آهو ترمینال پایانه غرب تهران02144695810 - 02144691334
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1102144662933-4 - 02144641069 - 0214466039602144662934
سپهر آسیا ترمینال پایانه غرب تهران02144665093 -02144650230 - 0214466928802144672941
جهان دیدار ترمینال پایانه غرب تهران02144641153
ارس پیما ترمینال پایانه غرب تهران02144666681
تک سفر ترمینال پایانه غرب تهران0214464202702144632022
09383650428
سفرسیر آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی302144662880
گیتی نورد ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی1202144651605
جوان سیرایثار ترمینال پایانه غرب تهران02144632941-3
ترمینال پایانه غرب تهران - آزادی0214466395402144654058
مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1002144662899 - 0214464202702144632022
09383650428

ترمینال پایانه جنوب خزانه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
لوان نور ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 802155185364-502155185366
09126902031
تک سفر ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1002155185372-5
تهران جنوب ترمینال پایانه جنوب تهران02155185474
گیتی پیما ترمینال پایانه جنوب تهران0215504250902155076123
09199913360-09394981428
میهن نور آریا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 402155185334-4002155185616
پارسیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1402155185393-502155185396
09122949198
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 502155185343-4
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 902155185367-7102155185596
09125146544
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 602155185347-52
آسیا سفر ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1302155185379-87 - 02155185538 -02155185390-202155185540
09122794495
عدل ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 702155185354-802155185359
ترابر بی تا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1502155185401-702155185398
09193063653
ماهان سفر ایرانیان ترمینال پایانه جنوب تهران0215533553302155333260
جهان گشت مهر ترمینال پایانه جنوب - تعاونی 1602155185408-1002155185412
09126542298
همسفر مهر ترمینال پایانه جنوب تهران02155185430-2 - 02155185625-602155185624
گیتی نورد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1202155185381-602155185386
سفر سیر آریا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 302155185329-3302155185332
پیک معتمد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 202155185324-802155185327
آسیا سفر تهران ترمینال پایانه جنوب تهران0215518232002155182569
سیر و سفر ترمینال پایانه جنوب تهران02155185424-602155185429
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه جنوب تهران02155185437-802155185435
پیک صبا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1702155185415-2302155185524
ایران پیما ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 102155185312-2302155185532
09126542298
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1102155185376-8002155185380
ترمینال پایانه جنوب تهران - خزانه02155185501-909197053550
09197053550

ترمینال پایانه شرق تهران پارس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیر و سفر ترمینال پایانه شرق تهران02177865696 - 0217788882102177862718
09125880612
تعاونی 15 پایانه شرق تهران - ترابر بی تا02177868144 - 0217787289302177732150
09125777211
عدل ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 702177880780 - 0217788618002177880786
09126303371
میهن نور آریا ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 402177864261 - 0217771617102177716171
پارسیان ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 1402177865910 - 0217788106502177881065
09106949208
ایران پیمان ترمینال پایانه شرق تهران02177711775-602177296789
09125880612
آریا سفر ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 1102177864355
ترمینال پایانه شرق تهران - تهران پارس02177864355021778877301
ایران پیما ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 10217786553002177294434
پیک معتمد ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 202177860151 - 0217788085502177880856
آرتا سبلان ترمینال پایانه شرق تهران02177702777
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه شرق تهران02177740913-402177740919
09125772230

ترمینال پایانه آرژانتین بیهقی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر تهران ترمینال پایانه بیهقی تهران02184091 - 02188543690-91021860446317
سیروسفر ترمینال پایانه بیهقی تهران02183891 - 02188543877-80021860446317
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه بیهقی تهران02188534382-7 - 02188506772021860446317
پیک صبا ترمینال پایانه بیهقی تهران - تعاونی 1702188543426 - 02188543425 - 021885542527021860446317
ترمینال پایانه بیهقی - آرژانتین تهران02188534384021860446317
ایران پیما ترمینال پایانه بیهقی تهران - تعاونی 102188543683 - 02188543613 - 88544338 - 02188543695 - 02188543662021860446317
آریارو ترمینال پایانه بیهقی تهران02188528084-8021860446317

ترمینال پایانه پونک

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر ترمینال پایانه پونک تهران02144612191 - 02144612171ندارد
ترمینال پایانه پونک تهران02144612191ندارد

      تاریخ حرکت