قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران ایوان

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب, ایوان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا تخت شو۲۵ نفره
09189225285تلفن رزرو

19 صندلی خالی

1,480,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب, ایوان

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 20:30

اتوکار: vip تخت شو ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی
09189225285تلفن رزرو

15 صندلی خالی

1,480,000 ریال

      تاریخ حرکت