قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران فومن

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> هشتپر

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, رشت, فومن

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

13 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> صومعه سرا

شهرهای بین راهی

پونل, رشت, فومن

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:15

اتوکار: وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

11 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> هشتپر

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۲VIP نفره

25 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت