قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران کاشان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:15

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

19 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:15

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

19 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:55

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

19 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت