قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران کلاچای

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> کلاچای

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 22:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

15 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> کلاچای

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 23:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

10 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت