قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران مرند

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز, مرند

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:00

اتوکار: مان ۲۶ نفره تخت شو
محمود عیوضلو*تلفن هماهنگی09101936589

25 صندلی خالی

1,430,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماکو

شهرهای بین راهی

تبریز, مرند

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP شارژردار

16 صندلی خالی

1,430,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

تبریز, مرند

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)
تلفن هماهنگی09379066129

8 صندلی خالی

1,430,000 ریال

      تاریخ حرکت