قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران نوشهر

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:30

اتوکار: ولووبی ۹تخت شو۲۵نفره شارژردار
امکانات سرویس :تردد از آزادراه/جا شارژ یو اس بی / پذیرایی و ماسک/ سیستم تهویه مطبوع

10 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

0 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP
امکانات سرویس :تردد از آزادراه/ پذیرایی و ماسک/ سیستم تهویه مطبوع

5 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت