قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران بروجرد

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

شهرهای بین راهی

جمعه

1401/05/21 ساعت 17:30

اتوکار: مارال تک صندلی۳۲نفره

32 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

جمعه

1401/05/21 ساعت 22:30

اتوکار: درسا ۲۵ نفره تخت شومانیتوردار
درسا تخت شو مانیتوردار با شارژر اختصاصی و اینترنت تلفن رزرو بلیط 09145957502بهرامی

18 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

شهرهای بین راهی

توره

جمعه

1401/05/21 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی/۳۲نفره

18 صندلی خالی

970,000 ریال

      تاریخ حرکت