قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران اصفهان

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 03:00

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار(کاوه و صفه )
سکوی شماره 4

14 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:30

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

4 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:30

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

4 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت