قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران فسا

تعاوني 7 عدل

پایانه جنوب -> فسا

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

2,820,000 ریال

تعاوني 7 عدل

پایانه جنوب -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

فسا

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

2,820,000 ریال

      تاریخ حرکت