قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران کرمان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, یزد, رفسنجان, یزد, باغین(کرمان)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

14 صندلی خالی

1,900,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, کرمان(باغین)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:30

اتوکار: تک صندلی۳۲

22 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, انار, باغین(کرمان)

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

17 صندلی خالی

1,900,000 ریال

      تاریخ حرکت