قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران کرمان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, باغین(کرمان)

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

19 صندلی خالی

2,520,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

2,520,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, باغین(کرمان)

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

22 صندلی خالی

2,520,000 ریال

      تاریخ حرکت