قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران ملایر

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نورآباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

ملایر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴

39 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

توره

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی/۳۲نفره

21 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

ملایر

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: VIP

13 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت