قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران ملایر

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

توره

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۰نفره

27 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

توره

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:30

اتوکار: VIP+مانیتوردار+تخت شو+شارژر+ماسک و پذیرائی

11 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نورآباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

ملایر

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۲۹ نفره

19 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت