قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران شوش

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اندیمشک, اهواز, شوش

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:15

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

11 صندلی خالی

1,755,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

19 صندلی خالی

1,755,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

18 صندلی خالی

1,755,000 ریال

      تاریخ حرکت