قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران طبس

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), انارک, نائین, طبس

جمعه

1400/09/12 ساعت 12:30

اتوکار: وی آی پی شارژ دار اختصاصی

16 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), انارک, نائین, طبس

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی شارژ دار اختصاصی

16 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:00

اتوکار: مارال وی آی پی۲۵صندلی(تخت شو)+تغذیه

15 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت