قیمت بلیط اتوبوس پایانه شرق تهران اراک

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> اراک

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 18:00

اتوکار: SCANIA-VIP32

15 صندلی خالی

770,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> اراک

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 22:00

اتوکار: SCANIA-VIP مارال۲۵ نفره تخت شو

20 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت