قیمت بلیط اتوبوس پایانه شرق تهران بندر ترکمن

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

29 صندلی خالی

770,000 ریال

      تاریخ حرکت