قیمت بلیط اتوبوس تهران آبادان

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, شوش, اندیمشک

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی(پذیرائی ویژه )

16 صندلی خالی

2,820,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP مارال تخت شو

11 صندلی خالی

2,820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرمشهر, شوش

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:45

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

16 صندلی خالی

2,820,000 ریال

      تاریخ حرکت