قیمت بلیط اتوبوس تهران آبادان

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال وی ای پی
www.asiasafar.cc

22 صندلی خالی

2,170,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مانیتوردار مارال وی آی پی

16 صندلی خالی

2,170,000 ریال

      تاریخ حرکت