قیمت بلیط اتوبوس تهران ابهر

آسوده سفر

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 07:45

اتوکار: classicus 2+1

30 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ابهر

شهرهای بین راهی

تاکستان

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا۳۲(تک صندلی)

28 صندلی خالی

650,000 ریال

آسوده سفر

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 09:50

اتوکار: classicus 2+1

32 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت