قیمت بلیط اتوبوس تهران انار

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

انار

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

31 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), انار

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی+پذیرایی

0 صندلی خالی

2,030,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), انار

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 20:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

0 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت