قیمت بلیط اتوبوس تهران عسلویه

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شارژاختصاصی
www.asiasafar.cc

6 صندلی خالی

3,380,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

4 صندلی خالی

3,380,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> جم

شهرهای بین راهی

عسلویه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:05

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

3,380,000 ریال

      تاریخ حرکت