بلیط اتوبوس تهران عسلویه

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شارژاختصاصی
www.asiasafar.cc

10 صندلی خالی

3,380,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شارژاختصاصی
www.asiasafar.cc

9 صندلی خالی

3,380,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

6 صندلی خالی

3,380,000 ریال

      تاریخ حرکت