قیمت بلیط اتوبوس تهران آشخانه

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, آشخانه

جمعه

1400/09/12 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

13 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, آشخانه

جمعه

1400/09/12 ساعت 19:00

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

10 صندلی خالی

1,430,000 ریال

      تاریخ حرکت