قیمت بلیط اتوبوس تهران آشخانه

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, گرگان, آشخانه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو بی۷

17 صندلی خالی

1,110,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, گرگان, آشخانه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:00

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

12 صندلی خالی

1,860,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, گرگان, سارئ, آشخانه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: VOLVO-B7 II

19 صندلی خالی

1,110,000 ریال

      تاریخ حرکت