قیمت بلیط اتوبوس تهران بهشهر

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بهشهر

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 07:30

اتوکار: SCANIA

32 صندلی خالی

740,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بهشهر

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:30

اتوکار: ایلیارد
ازجاده هراز امل بابل

13 صندلی خالی

740,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بهشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:30

اتوکار: BENZ-SC 457

32 صندلی خالی

740,000 ریال

      تاریخ حرکت