قیمت بلیط اتوبوس تهران بروجن

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

شهرهای بین راهی

دهدز, لردگان, زرین شهر, بروجن

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۰نفره

15 صندلی خالی

1,450,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> ایذه

شهرهای بین راهی

بروجن

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی 30
www.asiasafar.cc

13 صندلی خالی

1,460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی )

18 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت