قیمت بلیط اتوبوس تهران بروجرد

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

شهرهای بین راهی

توره

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

16 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:30

اتوکار: اسکانیا۴۴

27 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۲

18 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت