قیمت بلیط اتوبوس تهران دره شهر

تعاونی 7 عدل

پایانه جنوب -> بدره

شهرهای بین راهی

دره شهر

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

2 صندلی خالی

2,300,000 ریال

تعاونی 7 عدل

پایانه جنوب -> دره شهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

33 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبدانان

شهرهای بین راهی

پلدختر, دره شهر

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: وای پی تخت شو ۲۵نفره
09193905537 اسدی

4 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت