قیمت بلیط اتوبوس تهران اسلام آباد غرب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

15 صندلی خالی

1,420,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:30

اتوکار: مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

19 صندلی خالی

1,420,000 ریال

سير و سفر

تهران آزادي -> ايلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

24 صندلی خالی

1,420,000 ریال

      تاریخ حرکت