قیمت بلیط اتوبوس تهران اسلام آباد غرب

تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، تختشو تااسلام آبادغرب

22 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، جواد دارابی

10 صندلی خالی

1,850,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:00

اتوکار: مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

11 صندلی خالی

1,845,000 ریال

      تاریخ حرکت