قیمت بلیط اتوبوس تهران فولادشهر

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, زرین شهر لنجان

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:15

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی+پذیرایی

8 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

فولادشهر, اصفهان, زرین شهر

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:45

اتوکار: VIP مارال۲۵صندلی(تخت شو)+ شارژر اختصاصی

14 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان, فولادشهر

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:45

اتوکار: VIP مارال۲۵صندلی(تخت شو)+ شارژر اختصاصی

14 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت