قیمت بلیط اتوبوس تهران هرند

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: مان تختشو۲۶ نفره مانیتوردار-پایانه کاوه ..از اتوبان

2 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: VIPدرسا+مانیتوردار+شارژراختصاصی+پذیرایی+ماسک

9 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان کاوه

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: MANوی آی پی +مانیتور+شارژراختصاصی+پذیرائی

10 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت