قیمت بلیط اتوبوس تهران هرسین

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, هرسین

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

9 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هرسین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:45

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت