قیمت بلیط اتوبوس تهران کاشان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:15

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

22 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:25

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

22 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو-شارژر دار

25 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت