قیمت بلیط اتوبوس تهران کاشان

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:25

اتوکار: درسا مانیتوردار شارژ اختصاصی

16 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

25 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت