بلیط اتوبوس تهران کاشان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:25

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره

19 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

22 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

25 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت