بلیط اتوبوس تهران کرمانشاه

تعاونی 4 میهن نور

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو

23 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 7 عدل

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14 صندلی خالی

1,690,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه )

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:45

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشارژراختصاصی

19 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت