قیمت بلیط اتوبوس تهران مریوان

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> مریوان

شهرهای بین راهی

سنندج, دهگلان, قروه

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:45

اتوکار: vip25 مـارال تخت شو

21 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> مریوان

شهرهای بین راهی

سنندج, دهگلان, قروه

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:45

اتوکار: vip25 مـارال تخت شو

19 صندلی خالی

1,500,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> مریوان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت