قیمت بلیط اتوبوس تهران مشهد

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:20

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09363503569نوری

19 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

21 صندلی خالی

1,900,000 ریال

تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,910,000 ریال

      تاریخ حرکت