بلیط اتوبوس تهران مشهد

تعاونی 14 پارسیان

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09363503569نوری

25 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: VIP همراه با شارژراختصاصی

19 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, گالیکش, گرگان, سارئ, بابل

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

33 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت