قیمت بلیط اتوبوس تهران مشهد

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, سبزوار

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

16 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, سبزوار

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

16 صندلی خالی

2,200,000 ریال

      تاریخ حرکت