قیمت بلیط اتوبوس تهران سمنان

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

شهرهای بین راهی

جمعه

1401/05/21 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴

33 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

شهرهای بین راهی

جمعه

1401/05/21 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

19 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

جمعه

1401/05/21 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو تی ایکس

31 صندلی خالی

520,000 ریال

      تاریخ حرکت