قیمت بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

رویال سفر ایرانیان

پایانه جنوب -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، اصفهان کاوه . تلفن 02155189006

9 صندلی خالی

1,470,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

فولادشهر, زرین شهر, اصفهان

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: MAN VIP مانیتور شخصی

17 صندلی خالی

1,470,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت