قیمت بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:15

اتوکار: درسا مانیتوردار+تغذیه+شارژراختصاصی

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:45

اتوکار: مان وی آی پی تخت شو+شارژراختصاصی۲۵نفره

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, اصفهان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 18:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

2 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت