قیمت بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

19 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی(پذیرائی ویژه و ماسک)

16 صندلی خالی

1,130,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

فولادشهر, زرین شهر, اصفهان

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: VIP MANمجهز به شارژراختصاصی

7 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت