قیمت بلیط اتوبوس تهران شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا VIP با شارژراختصاصی

11 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

19 صندلی خالی

2,480,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شیراز

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شارژاختصاصی
www.asiasafar.cc

0 صندلی خالی

2,480,000 ریال

      تاریخ حرکت