قیمت بلیط اتوبوس تهران شیراز

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:45

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

8 صندلی خالی

1,910,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شارژاختصاصی

12 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

18 صندلی خالی

1,910,000 ریال

      تاریخ حرکت